Politica de Confidențialitate

Societatea MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L., cu sediul social în București, str. Aleea Banu Udrea, nr. 9J, sc. 1, ap. 2, ector 3, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/19906/2021, cod fiscal (CUI) 45220472, tel. +40 730 588 422, website: www.mybloc.ro, email: contact@mybloc.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavostra personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • servicii prin intermediul platformei www.mybloc.ro
 • pentru campanii de marketing efectuate prin mijloace online sau sms, acestea având ca scop doar comunicarea unor informații cu privire la profilul site-ului. În acest scop dumneavoastră aveți dreptul de a accepta/refuza această modalitate de prelucrare a datelor, furnizarea lor fiind voluntară.
 • pentru rezolvarea eventualelor reclamații primite de la dumneavoastră
 • pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră în cadrul platformei www.mybloc.ro.
 • efecutarea unor sondaje ce pot ajuta la o mai bună și eficientă utilizare a platformei mybloc.ro.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. nu poate să realizeze demersurile legale pentru prestarea serviciilor.

Temeiul legat al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L.), conform articolului 6 alin. 1 lit. c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate din cadrul MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
 • Codul de procedura civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

În momentul utilizării platformei www.mybloc.ro, categoriile de date personale supuse prelucrarilor sunt urmatoarele: NUME, PRENUME, ADRESĂ DE E-MAIL, NUMĂR DE TELEFON, cu posibilitatea solicitarii si altor informații pe care le veți oferi complet conștient de prezenta politică de confidențialitate, oferind astfel acordul dumneavoastră pentru prelucrarea lor.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor din cadrul MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L., strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. colectează date personale direct de la dumneavoastră, de la terti - persoane juridice sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți - persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L.) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii cerințelor legale;
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților din cadrul societății MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. de relații contractuale, organizare, derulare a activității, soluționare a plângerilor etc.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. la adresa: gdpr@mybloc.ro sau în scris la sediul MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Procesarea plăților

Procesarea datelor de card necesare a fi utilizate în momentul efectuării plății se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plata securizată Banca Transilvania. MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L. nu solicită și nu stochează niciun fel de date referitoare la card. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare și plată prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte și complete, va împiedica efectuarea plăților. Utilizatorul declară și garantează că: are dreptul legal să utilizeze cardul bancar indicat sau altă(e) metode de plată în legătură cu utilizarea serviciilor și că informațiile furnizate în scopul efectuării plății sunt reale, corecte și complete. Prin furnizarea informațiilor, Utilizatorul acorda dreptul de a furniza informații procesatorilor de plăti în scopul efectuării tranzacțiilor si autorizează să debiteze respectivul card bancar cu sumele aferente produselor sau serviciilor achiziționate.

Pentru efectuarea plăților folosim serviciile oferite de Banca Transilvania în pachet iPay. Orice informații privitoare la plăti sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe pârți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Confidențialitatea datelor

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră în scopurile propuse și nu în alte scopuri imorale sau ilicite, acestea vor fi dezvăluite către partenerii MYBLOC ADMIN NETWORK S.R.L., pentru a putea avea o activitate a site-ului extrem de eficientă. Acești parteneri vor păstra în tocmai confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. Cazurile posibile în care vom dezvălui datele cu caracter personal pe care le furnizați ar putea fi:

 • efectuarea unor analize de date, testare și observarea unor tipare de activitate;
 • pentru campanii de marketing, din punct de vedere legal;
 • atunci când legea obligă dezvăluirea acestora;

Prin utilizarea platformei www.mybloc.ro vă oferiți acordul cu acest document, și nu veți avea dreptul ulterior de a reclama aceste acțiuni.

În momentul în care folosiți platforma www.mybloc.ro, accepați prezentul document ce descrie termenii si condițiile, politica de confidențialitate privind colectarea, stocarea, prelucrarea și procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În orice moment doriți puteți să refuzați colectarea și prelucrarea acestora, solicitând astfel: ștergerea datelor colectare, stoparea prelucrării lor.

Alte clauze

Prezentul document este guvernat și va fi de altfel interpretat de legea română. Orice probleme ce apar în timp ce utilizați site-ul se vor soluționa pe cale amiabilă, iar dacă acest fapt va fi imposibil, se va apela la instanțele competente. Prezentul document oferă informațiile necesare cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care apar nelămuriri, întrebări sau orice alte tipuri de cereri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: gdpr@mybloc.ro