Servicii oferite clienților


Mai jos regăsiți lista cu serviciile complete oferite de compania noastră. În funcție de nevoile dumneavoastră, putem alege soluția cea mai bună pentru asociația de proprietari din care faceți parte.


Pachet minim Pachet simplu Pachet complet
Platformă online
Avizier online
Explicații întreținere
Arhivă documente
Plată online
Plată PayPoint și Un-Doi Centru de Plăți
Istoric plăți
Actualizare index apometre
Notificări email/sms
Aplicație mobil (iOS și Android)
Plata facturilor asociației de proprietari
Administrare contabilă
Întocmirea și afișare la avizier a listei de plată
Întocmirea registrelor și formularelor financiar-contabile
Actualizarea fondului de rulment, fondurilor de reparatii și a fondurilor speciale
Calcularea penalităților
Întocmirea situației soldurilor de activ și de pasiv
Întocmirea ștatelor de plată
Depunerea în format electronic a declarațiilor fiscale
Monitorizare tehnică
Urmărirea comportării în timp a construcției
Inițierea executării lucrărilor de reparații
Citire apometre
Pachet minim Pachet simplu Pachet complet

Alte servicii oferite la cerere

Întocmirea dosarului privind înființarea asociației de proprietari 1000 lei*
Întocmirea documentelor pentru obținerea certificatului de înregistrare fiscală 250 lei
Întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de funcționare conform Legii nr. 319/2006 150 lei
Întocmirea documentație pentru încheierea contractelor cu furnizorii de utilități 150 lei/contract
Listare documente și facturi primite în format electronic 0.3 lei/pagină
Participare la adunări generale 150 lei/oră
Întocmirea dosarului privind schimbarea președintelui, membrilor comitetului executiv și a cenzorului 750 lei
Întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli a asociației 500 lei
Întocmirea dosarului de judecată pentru restanțieri 750 lei

* Prețul este valabil numai dacă vom colabora pentru administrare. În caz contrar, prețul este de 1500 lei.


Alte servicii oferite prin partenerii noștri


Aceste servicii sunt oferite independent de serviciile de administrare și se vor factura separat.


Expertiză financiar-contabilă
Consultanță juridică
Servicii de cenzorat
Servicii de curățenie

Doriți mai multe detalii? Haideți să discutăm!